Избори за Европейски Парламент – Анкета

Първата анкета от новата рубрика е посветена на Европейските Избори и цели да дефинира не само отношението на българина към този, сравнително нов за него вот, но и освен това да направи изводи за това, как се отнасят към него тези, които искат гласа му.

Моля, участвайте активно!!!

__________


Ако сте отговорили с “ДА, …”, моля продължете:

__________

__________

__________

__________

За пълна информация относно начина за гласуване на Евро-изборите – кликнете ТУК.

__________

__________

__________

Благодаря Ви за участието.

Всякакви мнения и коментари относно анкетата или резултатите от нея са добре дошли.


Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.