В какво България е водеща сила в Европа?

България профитира от своите гастарбaйтери, разпръснати по целия свят, които, според Световната Банка, само през 2007 са превели по банков път в родината си над 1,5 милиарда евро и по този начин са заздравили сериозно БВП на балканската страна.

Когато говорим за т.н. гастарбaйтери, Полша е непoклатима сила в Източна Европа, следвана от Румъния. Само през 2008 румънците, работещи предимно в Италия и Испания, са превели в страната си около 7 милиарда евро, което е 32% повече от 2007. По този начин Румъния минава от десето на осмо място в световната класация на страните, получаващи най-много пари от гражданите си, работещи в чужбина. Въпреки че парите на гастарбaйтерите са се увеличили с повече от една трета, като част от БВП на страната те са намалели на 6% и като резултат от световната криза, тази тенденция ще се запази.

Според експертите, сумите, които гастарбaйтерите превеждат в родините си ще продължават да се увеличават, въпреки намаляващия брой на хората, които работят зад граница. Това се дължи отново на кризата, заради която емигрантите инвестират по-малко в държавите, където работят и така пращат повече пари вкъщи.

Според Българското Национално Радио, преводите, които постъпват в България от гастарбaйтерите се нареждат като сума веднага след чуждестранните директни инвестиции в страната. Отново според БНР, за разлика от Румъния, България трябва да очаква един сериозен спад в преводите от чужбина, защото страните, в които работят българи, нямат интерес българските граждани да се завърнат в България и ще направят всичко възможно да ги задържат.

Това е много интересно становище, което ще се радвам да коментирате под статията.

Между другото, България води и своя собствена статистика на преводите от чужбина. В нея на първо място е Румъния с 5,1 милиарда евро, следвана от Полша с 5 милиарда евро, която пък е следвана от Сърбия и Русия, а България заема скромното 6-то място.

Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.
Comments
  • Все с нещо трябва да се отличаваме, но си мисля че това не е най-важното. Може би такава асоциация правят с нас, предимно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.