В какво България е водеща сила в Европа?


България профитира от своите гастарбaйтери, разпръснати по целия свят, които, според Световната Банка, само през 2007 са превели по банков път в родината си над 1,5 милиарда евро и по този начин са заздравили сериозно БВП на балканската страна.

Когато говорим за т.н. гастарбaйтери, Полша е непoклатима сила в Източна Европа, следвана от Румъния. Само през 2008 румънците, работещи предимно в Италия и Испания, са превели в страната си около 7 милиарда евро, което е 32% повече от 2007. По този начин Румъния минава от десето на осмо място в световната класация на страните, получаващи най-много пари от гражданите си, работещи в чужбина. Въпреки че парите на гастарбaйтерите са се увеличили с повече от една трета, като част от БВП на страната те са намалели на 6% и като резултат от световната криза, тази тенденция ще се запази.

Според експертите, сумите, които гастарбaйтерите превеждат в родините си ще продължават да се увеличават, въпреки намаляващия брой на хората, които работят зад граница. Това се дължи отново на кризата, заради която емигрантите инвестират по-малко в държавите, където работят и така пращат повече пари вкъщи.

Според Българското Национално Радио, преводите, които постъпват в България от гастарбaйтерите се нареждат като сума веднага след чуждестранните директни инвестиции в страната. Отново според БНР, за разлика от Румъния, България трябва да очаква един сериозен спад в преводите от чужбина, защото страните, в които работят българи, нямат интерес българските граждани да се завърнат в България и ще направят всичко възможно да ги задържат.

Това е много интересно становище, което ще се радвам да коментирате под статията.

Между другото, България води и своя собствена статистика на преводите от чужбина. В нея на първо място е Румъния с 5,1 милиарда евро, следвана от Полша с 5 милиарда евро, която пък е следвана от Сърбия и Русия, а България заема скромното 6-то място.


2 responses to “В какво България е водеща сила в Европа?”

  1. Все с нещо трябва да се отличаваме, но си мисля че това не е най-важното. Може би такава асоциация правят с нас, предимно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.