Криза – “тука има, тука нема”

Само до преди 4 месеца бившият министър-председател на България Сергей Станишев твърдеше, че в страната няма криза или ако има, то тя се усеща съвсем слабо. Днес става ясно не само, че сме затънали и с двата крака в блатото на финансовия недоимък, но и че скоро няма и да излезем на твърда земя.

Дали твърденията на бившия премиер са били предизборни „кьорфишеци“ или просто некомпетентност, напрофесионализъм и безхаберие на “експертите” му, можем само да спекулираме.

Новите кадри във финансовото министерство плахо обявиха, че едно евентуално стабилизиране на българската икономика се очаква едва през 2011 година, като т.н. “растеж” ще се генерира преди всичко от експорта на страната. Отново според същото министерство се правят прогнози за краткосрочни фискални рамки със спад на БВП от 6,3% за 2009 година. Нотка песимизъм се вижда и в цифрите отнасящи се към чуждестранните директни инвестиции, които за тази година са намалели драстично и се равняват на 26,5% от БВП на страната. За сравнение през 2008 те са генерирали 38,4% от БВП на България. Така инфлацията в страната към края на годината се очертава да е 1,8%, а за цялата година 2,3%.

Излизаме ли от кризата?

Изображение: Groovy Grt

В последните седмици световните финансови институции и големите индустриални държави започнаха да говорят за преодоляване на финансовата криза. Тези наченки на излизане от рецесията, при всички положения се отразяват и на България. Германия, Франция, САЩ, Русия и Япония вече обявиха икономически растеж и изглежда, че държат положението под контрол.

Интересно е, че специално за Германия тези оптимистични прогнози се появиха с наближаването на парламентарните избори и сега 23 дни преди изборния ден изведнъж икономиката е стабилна и “всички имат работа”. Същото се отнася и за другите държави, в които също има уважителни обстоятелства за подобни твърдения. Но за да се избегнат неаргументирани спекулации, предлагам да проследим темата през следващите 3 месеца и след това да коментираме.

Дори г-н Трише, президентът на Европейската Централна Банка, обяви, че скоро ще се наблюдава растеж на световната икономика. Въпреки това, според експертите, България принадлежи към тези европейски икономики, които най-трудно ще се възстановят от рецесията.

Как преодоляването на кризата от другите европейски страни ще се отрази на българската икономика?

Ако приемем, че големия удар върху българската икономика е наистина спадът на експорта, което унищожава продукцията в страната и „угоява“ безработицата, тогава преодоляването на кризата от другите европейски страни, наистина ще се отрази позитивно и ще рехабилитира българската икономика. Но това в никакъв случай няма да се усети в близките 6 месеца, защото значителното покачване на вноса на български стоки в стабилизирани европейски страни е процес, който се нуждае от много време.

От друга страна, стабилизирането на световната икономика има директно отражение върху финансовите пазари. А за никого не е тайна, че най-важните борсови индекси в България зависят най-вече от борсовите индекси в САЩ и западна Европа. Това е и причината, ако те се стабилизират, най-късно до 2-3 дни това да даде и отражение в България.

Като обобщение може да се каже, че се наблюдава тенденция, водеща към стабилизация на финансовия сектор, но и не трябва да се подценяват множеството вътрешни фактори, като новата фискална политика на правителството, която цели намаляване на разходите и по този начин и на фискалните дефицити, което отново е един дълъг и несигурен процес. Това е и причината, те да не могат директно и бързо да доведат икономиката до растеж.

Ако наблюдаваме внимателно цифрите, може да твърдим, че страната през следващата 1 година има добри шансове да не отбележи спад в икономиката, а да остане на нула, което в конкретните обстоятелства ще може да се отбележи като голям успех за правителството и финансовите му експерти.

Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.