Българският лев е подложен на сериозно изпитание

Задълбочаващата се кредитна криза поставя на изпитание и източноевропейските парични единици. Високите рискове на пазара в комбинация с намаляващия поток на капитал в региона са предпоставка за значителен спад на пазарите. Балансът на обезценяването през последните няколко месеца показва шокиращи резултати.

Чешката крона е загубила около 20% от стойността си, сръбският динар около 23%, турската лира 27%, руската рубла и унгарският форинт имат по 31% минуси. Още по-обезценена е румънската леа с 39%, следвана от полската злота с минус от 44%. Украинската гривна се е срутила с повече от 50%.

Дефицит по текущата сметка

В тези несигурни времена българския лев се откроява като “пример за стабилна валута”. През 1997 година левът беше обвързан 1:1 с тогавашната германска марка и като резултат на това курсът към еврото в момента е 1,95583 лева за 1 евро. Запазването на това съотношение и до днес се дължи на успешно функциониращия “вaлутен борд” в страната.

Източник: UniCredit Research

Разбира се, на фона на сриващите се парични единици на съседните страни в региона, не може да не се запитаме, до кога ще задържи и нашият лев силните си позиции на “един истински лъв”. Обезпокояващо е, че в борбата за директни чуждестранни инвестиции със своите съседки, България е губещ играч, което поставя под въпрос конкурентоспособността й на пазарите.

Ноуриел Рубини, който е професор в университета в Ню Йорк, казва по този повод, че един фиксиран курс в моментните условия не е достатъчен за запазване на икономическата стабилност. В крайна сметка се стига до сериозна валутна криза, която прераства в банкова криза, тя на свой ред в криза при пазара на недвижими имоти, което пък води до проблеми с държавните облигации. Рубини казва още, че освен това кризата се задълбочава най-вече на равнище “Бизнес”, защото всички сегменти в тези икономически структури имат големи дългове в чуждестранни валути.

Изхождайки от тези аргументи, Рубини посочва една слабост на България, а именно високия дефицит по текущата сметка. През 2007 година той се увеличил от 6,3 на 8,3 милиарда евро, което е 24,3% от брутния вътрешен продукт. Тези цифри поставят един “минус-рекорд” в ЕС. Според анализите на Unicredit, през 2008 година минусът е 14% от БВП, но дори и това отново е негативен рекорд в Европа.

Кризата – спирачка на директните чуждестранни инвестиции

Един сериозен дефицит по текущата сметка е затова “ахилесова пета”, защото изисква допълнително финансиране. В България това финансиране може да се осъществи или чрез трансфера на пари от българите живеещи в чужбина, или чрез чуждестранните директни инвестиции в страната. Проблемът е, че в условията на финансова криза, тези два източника се оказват недостатъчни за покриване на дефицитите. В България през 2008 се наблюдава спад на директните чуждестранни инвестиции с 20%, което означава, че в страната са инвестирани само 5,43 милиарда евро. По този начин те покриват едва 65,6% от дефицита по текущите сметки. За сравнение през 2007 покритието е възлизало на 103%.

Експертите прогнозират, че през 2009 чуждестранните директни инвестиции в източна Европа, в това число и в България, ще намалеят още повече. “Institute of International Finance” (IIF) прогнозира, че “финансовите бури”, задаващи се към източна Европа, ще унищожат на 90% пазарите, което означава, че ще останат само около 30,2 милиарда долара на разположение. Това се отнася и за нето-финансовите потоци от чуждите банки в региона. Вместо досегашните преводи от около 123 милиарда долара, то тази година ще намалят с 27 милиарда.

¨Bank for International Settlements” (BIS) също прави мрачни прогнози, като дори сравнява ситуацията в източна Европа с тази в източна Азия по време на кризата през 1998. И в двата случая причината е нарастването на кредитите, особено тези от чужбина, което води до силна зависимост от чужди банки и значителен дефицит в домакинствата.

Тези негативи България наваксваше през последните години чрез излишъка от държавния бюджет. В сравнение с другите държави в региона, за досегашните положителни ефекти допринасяше и фискалната политика на страната, която действаше като “щит”. Друго предимство е и това, че България е голям нето-импортьор на гориво. Падащите цени на петрола и газта биха указали натиск върху дефицитите по текущата сметка.

Политици и Банкери защитават лева

Както управляващите, така и експертите в БНБ са убедени, че поддържането на актуалния обменен курс е най-доброто решение на проблема. Тук те са подкрепени и от Международния валутен фонд, който излезе с позицията, че в турбулентни времена е много важно да се има доверие на валутните режими, което води до устойчивост на финансовата система. По тази причина, би било грешка да се изневерява на валутния борд.

Една смела идея е ускоряването на процеса за приемане на еврото в страната. Но дори и всичко да върви по план, това би било възможно да се случи едва през 2012 . От тази гледна точка се очаква една дълга и мъчителна борба. Вероятно поради още пресните спомени и от опита, който България има с огромното обезценяване на валутата през 90-те години, се обяснява напористото желание да се отстоява стабилността на лева със зъби и нокти. Това се и подкрепя от много експерти от различни европейски банки, които са на мнение, че запазването на обменния курс е единственият признак на стабилност за България. Изхождайки от тази логика, един слаб обменен курс може да доведе до дъмпинг на тези ефекти, но не и да ги компенсира.

Много повече проблеми за страната би довело едно евентуално обезценяване на лева, което не би могло да компенсира моментните предимства на българските експортьори. Освен това едно евентуално покачване на задълженията в чужбина, би могло да се разглежда като “бумеранг-ефект” за българската икономика. Чуждестранните дългове през 2008 възлизат на около 88% и едно отклонение от обменният курс би било условие за оскъпяването на тези дългове и за затруднения при изплащането им.

За това, колко е сериозен проблемът, предупреждава и българската стопанска камара. Според експертите в нея, възлизащите на 160 милиарда лева дългове на български фирми извън финансовия сектор, могат да се увеличат на 200 милиарда лева. Отделно ще се увеличат и дълговете на частния сектор към чуждите банки. Решението на проблема се крие в това, вместо да се променя курсът и да се рискува обезценяване на лева, то по-добре правителството и бизнесът на обединят сили в желанието си за реформи за справяне с кризата, да изготвят и стартират възможно най-бързо една структурна реформа, която да цели привличането на чуждестранни директни инвестиции.

Но дали българската политика приема на сериозно тези съвети, ще покаже времето.  За съжаление  България успя сама да си затвори вратите, които и бяха отворени от ЕС. Спирането на голяма част от парите, идващи от европейските фондове към страната, лиши България от много възможности, които биха били решаващи за превъзмогване на кризата.

Борбата тепърва започва

Въпросът е много по-комплексен, отколкото изглежда на пръв поглед.  Ако някой прогнозира едно евентуално обезценяване на лева само въз основа на гореспоменатите политически дефицити, то той може би разполага само с ограничено поле за действие. Ситуацията е такава, че може дори да се “залага”, дали краят на кризата наближава или не.

Друга потенциална възможност за изход от ситуацията е всички кредити в левове да се закрият и парите да се разменят за евро, с надеждата тези кредити след обезценяването на лева да се изплащат по-евтино. Смисъл в това има обаче само за тези, чиито заплати и приходи са в евро. Но дори и тогава, под изострящите се условия, не би било лесно да се вземе кредит. Допълнително трябва да се обърне внимание и на това, че лихвите за кредити в левове са по-високи от тези в евро и една конверсия на съществуващите кредити може да се окаже и доста скъпо начинание.

За сега българите не изглежда да са много притеснени от подобни въпроси, свързани със стабилността на лева. Съдя по това, че не се дискутира интензивно в ежедневието и медиите. В банките също няма дълги опашки от клиенти, които да сменят сметките със спестяванията си от левове в евро. Вероятно причина за това е увеличаването на границата за защита на индивидуалните депозити от 20 000 на 50 000.

Друг фактор е и феноменът “напред със затворени очи”, който в България е доста популярен. Логиката е, че в крайна сметка ще дойде еврото и с това и стабилност, реки от капитали, сигурност, престиж (членство в европейската централна банка) и преди всичко ниски реални лихви.

Какво щеше да се случи с лева, ако не беше валутният борд?

Това се оказва лесен въпрос, като се имат предвид загубите в другите източноевропейски страни. България има много сходни критерии за сравнение със съседките си и на практика лесно биха могли да се направят заключаващи изводи. Едно е сигурно, че високата инфлация и големият дефицит по текущата сметка показват, че левът е надценен.

За да си спести българският лев съдбата на другите източноевропейски парични единици, трябва политиците и тези, които са отговорни за съдбата му, да си припомнят откъде идва значението на думата “Лев”. И ако кризата продължи дълго, то тогава ще трябва да се борят като лъвове в защита на валутния борд.  Но дори и тогава ,2009 няма да е лесна за страната. За това твърдение не е нужно човек да е пророк или гадател. Един фиксиран курс по време на криза носи не само предимства, но и недостатъци, които не трябва да се подценяват.

Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.
Comments
 • Четем, четем и не моем да разберем туй преписано ли е или сам си го измисли 🙂
  Незная, какво значи българския леф да стане лъв, ама е пълен ташак сичко в България!
  Реално в България има само клонове на чужди банки, и те от своя страна затегнаха яко кредитите по нареждане отвън!
  Воплите на пишман икономисти, докараха хората до ужас и всички решиха, че има криза!!!
  Работодателите(в България са си обикновени феодали) решиха да съкращават и съкращават . . . верно има раздути щатове, но пък скоро ще почнат отпуските и феодалите ще се видят в чудо! Нема да има, кой да им работи, а ако има некой, то най нахално ще им иска пари!!!
  Лева няма как да мръдне във валутния борд, освен ако комунягите не решат да направят някоя глупост!
  97-ма окрадоха спестяванията на българина, ама сега могат само да му простят кредитите!!! а спестявания има само управляващата мафия!!!
  Тъй че, лева нема да се даде лесно 🙂 Целата мафия, ограбила неколкократно народа ни, ще го пази 🙂
  Поздрави за статията все пак!

 • Аз нямям самочувствието и капацитета на икономист… силата ми е политиката, така че не съм си я “измислил” сам статията. Данните и графиките са от F.A.Z, които само съм коментирал. Статията цели да даде интересна информация и тема за дискусия.

  Между другото, метафората лев-лъв очаквах да предизвика дискусия и се радвам, че познах. Вчера гледах едно интевю с Милен Велчев, в което той призна, че кредитите от чуждестранни банки са увеличили рязко БВП на страната.

  Не мога да се съглася обаче, че кризата е само медийна пропаганда. Интересно ми е как ще аргументирате тезата си, взимайки под внимание обстановката в световен мащаб… не разбирам защо България трябва да прави изключение. Дали точно това несериозно отношение към ситуацията и късната реакция на управляващите с анти-кризистни програми, конкретни стратегии и подготовка на обществото, няма да изиграе лоша шега и да задълбочи и влоши положението на странатаІ?

  Да добре, в момента левът е стабилен, но пак ще се върна към вчерашното интервю с Милен Велчев, който продължава да твърди, че трябва да ускорим процесите, които ще ни вкарат в Еврозоната. Знаете ли, че едно премахване на валутния борд и приемане на еврото, в най-общи линии означава, че бирата няма да е 1 лев, а 1 евро!!! Как ще се отрази това на семейните каси?

  Между другото, разсъжденията Ви за мафията, спестяванията и връзката им с лева е много интересна.

  Поздрави за провокативният и интересен коментар.

 • хубаво е да се сравнява България със световните пазари, ама за жалост не би трябвало!!!
  В България не важат пазарни закони!!!
  Корупцията и нагласените конкурси доведоха до регулация на икономиката, само че от мутренски тип!
  Възможността да успееш, без да си платиш, е сведена до минимум!

  Пак повтарям, банките вече трудно дават кредити! На фона на лудото раздаване преди месец-два си е ‘криза’ Но банките не го правят заради пазара!!! а заради нареждане отвън!!! щото всички са чужди банки!!!

  Милен Велчев довърши разграбването на България, подписвайки невероятно лоши договори и изпълнявайки задачите на кликата, която го създаде!

  Ние нямаме износ! имаме най вече внос! И работим на ишлеме!
  Нямаме фондови борси, нямаме милион офиса дето работят за и с борсата!!!

  как да ни засегне кризата!
  та ние сме в криза от 1985 година 🙂

 • Мечо Пух, Бие сте много интересен и ценен събеседник. Радвам се, че имам въжможността да дискутирам с Вас.

  Първо за сравнянията. Еми как според Вас ще разберем къде сме ако не се сравняваме с другите? Разбира се, едно сравнение със страни като Зимбабве или Камбоджа би дало съвсем различни резултати за положението в страната. Но е факт, че България е в ЕС и това изисква сравнения с ервопейски и като цяло развити държави. Знам, че по този начин летвата е много вдигната и за сега доста често сме свидетели на шокиращи резултати, но това е единственият, имащ смисъл вариант. От доста време подготвям един мащабен анализ за това къде е страната в Европа, като стравнявам по доста критерии, различни страни в и извън еврозоната, но всички от ЕС. Помагат ми и приятели икономисти… един от Европейската Централна Банка и един маркетингов експерт в частна компания. За съжаление, все не ми остава достатъчно време да го завърша, но се надявам скоро да е готов и да мога да го побликувам в блога.

  За корупцията, мутренският тип икономика и неясните пазарни закони съм съгласен.

  Но защо банките не дават кредити? Нима това не е признак на криза? Според мен сте прав(а) за това, че проблемът идва отвън… както повечето икономически проблеми, но искам да отбележа, че това “външно нареждане” е точно породено от пазара. Защото пазара е винаги външен фактор!!! Той не е нещо, което може да се управлява като марионетка, така както ни е изгодно!!! А промените причинени от пазарите се регулират само чрез вертикални механизми т.е. тук навлизаме в сферата на негативната интеграция, чийто ефекти се засилват още повече от това, че финансовите дългове са към чужди банки.

  А иначе, точно защото не сме индустриална страна, затова и някакси на майтап приемаме и кризата, но аз не съм сигурен, че и негативните ефекти от световната криза ще ни подминат на майтап. Затова трябва да сме подготвени с конкретни програми и стратегии, които не само правителството и експертите разбират, но и бабите и дядовците на село. Не само държавният апарат, но и народът трябва да се подготви за най-лошото, зада преодолеем кризата възможно най-леко.

  Благодаря Ви за интересната позиция и се надявам да продължим темата, защото има още много какво да се каже.

 • Кой създаде световната кризата?
  Откъде започна?
  Защо започна?

  Бих искал да чуя мнението Ви 🙂

 • Здравей Мечо Пух,

  ето моите кратки, обобщени отговори на Вашите въпроси:

  Световната криза в която се намираме в момента започва без съмнение от онази държавица от Северна Америка, наричаща себе си Съединени Американски Щати (САЩ). Световната Кризата или по точно масовият RUN до който се стига в САЩ е следствие от ипотечната криза на Щатите. Тя пък – ипотечната криза – е следствие от спекулативното поведение на голяма част от актьорите на пазара за недвижими имоти в САЩ, както и на неправомерно раздадени, необезпечени кредити от страна на финансиращите институции (демек банките). По този начин се получава так нареченият спекулативен балон, чието пукане за съжаление ще отеква доста дълго както в страната от която бе създаден така и в целия свят заради навързаната отежнена световна банкова система и нескончаемата лакомия на капитализъма.

  По въпроса “Кой създаде световната кризата?” …хмм създаде я желанието за огромни печалби в кратки срокове.

  Поздрви!
  Добрев

 • Здравейте,

  Мисля, че Добрев даде доста изчерпаем, ясен и сериозен отговор на въпросите и затова нямам какво да добавя.

  Чел съм и много други мнения по тези въпроси т.н. “конспирационни теории”. Но тези спекулации със съществуваща световна конспирация са толкова интересни, като четиво в свободното време, колкото и несериозни в доста аспекти. От сравнително малкото житейски опит, който имам, съм се научил да не приемам насериозно неща, които не са научно доказани и такива, които не могат научно да се обяснят.

  По тази причина оставям конспирационните теории на нощното шкафче, като интересно четиво за преди сън и заставам твърдо зад даденото от Добрев – реално и сериозно обяснение на ситуацията.

  Поздрави

 • http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=3467&sectionid=16&id=0000101

  ето ви линк, за статия ‘обясняваща’ колко сме зле!

  а ето ви линк от НСИ
  http://www.nsi.bg/iTrade/iTrade0109.gif

  нашенските мутроработодатели, хора които се чувстват и действат по зле и от средновековните феодали, ще оправдаят безумните си действия с кризата!

  Европа спря парите, заради тоталното безхаберие и кражби и именно това ще предизвика криза в България! А не някаква си световна криза и непродадените апартаменти в щатите!

  Не може да хващаш от улицата хора и да очакваш резултати!
  Не може 300 циганина да правят части за Фолксваген и после да се чудят, що ги закриват!

  С години не се обръща внимание на образование и квалификация!
  та ние нямаме хора за работа! Отделно, че не сме научени да работим!

  Крайно време е тоя балон да се спука!
  и да се вземат някакви мерки за спиране на чалгомутризацията на България!
  ама туй са май само мечти!

  Поздрави!

 • “С години не се обръща внимание на образование и квалификация!
  та ние нямаме хора за работа! Отделно, че не сме научени да работим!”

  Kak, Mecho Puh, da se obrashta vnimanie na obrazovanie i kvalifikaciq, kato v BG pochti nqma chovek bez visshe obrazovanie….vkluchitelno i hora, koito edva sa izbutali srednoto uchilishte….kak e vazmojno da se dopusne! Tova samo v BG moje da se sluchi (kakto i mnogo drugi neshta za sajalenie, milata ni rodina e strana na fenomenite)….tolkova malka strana, no tolkova visok procent na “obrazovanost”…

  A da rabotim sme naucheni….no ne i kachestveno i efektivno….tova si ni e v mantaliteta…vse da sme na dalavera, da ne se minem…..mai po-dobre da prodalja pod statiqta za Bai Ganio….

  P.S. Izvinqvam se, che pisha na latinica, no za sajalenie ne razpolagam v momenta s kirilica…

 • г-жо Коцева,
  образованието в България е друга бира . . . ъъъ . . . тема 🙂
  там ужаса се съпоставя с всяка сфера от живота в България!

  а туй, че българина бил работлив, по добре си го четете из разказите 🙂
  туй твърдение ви издава, че учите някъде 🙂 както и че нямате нито един ден работен стаж в България 🙂
  Българина е мързелив и тарикат и обича да се изхитрява!!!

  аз лично се считам за професионалист, струва ми се, че работя, колкото мога и давам всичко от себе си!
  да ама не!
  мои приятели разбраха, как се работи . . . ама на запад!
  всички дребни нещица, дето дори и не ги забелязваме, издават тоталната ни дезиориентация относно работата!!!

  ама въпроса си е за кризата 🙂
  а кризата на хора в България е много по срашна от някаква си финансова криза!

 • продължавам да твърдя, че световната криза е една смешка и няма нищо общо с България!!!

  Но единствено неадекватните и умишлени настроения могат да доведат до нещо, като криза!

  не забравяйте, че в България не действат пазарни закони! Не действа нищо от учебниците!
  В България може да се предизвика криза от отговорните лица, но може и да не се усети!

  явно момента е подходящ, точно преди изборите!!!
  в този момент ще останат фирми, близки до правителството, а след изборите, близки до новото правителство!
  Сега всеки стяга колана, че ще има много да плаща 🙂
  а фирмите са притиснати, защото не плащат осигуровки, точат ДДС, правят предимно простотии и не могат да издържат, нито една данъчна проверка, ако не си платят . . .

  та ся ще плащат за изборите 🙂

 • Драги Мечо Пух,

  след като “световната криза е една смешка и няма нищо общо с България” то нека всички дружно се посмееме и да минава най накрая тая пущина:) Само че дано не се засмеем прекалено силно та от много смях накрая да се поозъбим:)

  За мен кризата в България действително е перманентна (от мноого, мноого години ) и поради тази причина сегашната финансова криза неможе а и няма да бъде почувствана осезаемо от всички нива на обществото. Това обаче не означава, че Кризата ще подмине България или че страната ни представлява един от малкото финансово стабилни островчета в света.

  Мечо Пух: “Европа спря парите, заради тоталното безхаберие и кражби и именно това ще предизвика криза в България! А не някаква си световна криза и непродадените апартаменти в щатите!”

  Тук госпожо/господин Пух сте абсолютно прав с твърдението за безхаберието и кражбите и влиянието което те ще окажат, респективно вече оказват върху българската икономика. За съжаление обача немога да се съглася че “домино ефектът”, който тръгна от САЩ няма да достигне и България. Всъщност ние вече започваме лекичкода изпитваме големият финансов Гърч както и сриването на пазарите у нас… да според мен има още мног за сриване! Купонът в България за съжаление тепърва започва..

  И ако нбеше така наречената сенчеста икономика, страната ни отдавна да си е отишла горката. Благодарение на нея все оште някакси кретаме криво ляво! Благодарения именнот на тази сива икономика се надявам и този път да оцелееме.. иначе ние е спукана работата ..парадокс на съдбата.

  Поздрав!

 • Mecho Puh mai ne si izlizal ot sveta na prikazkite. Zahsto se zablujdavate v Bg, che Bylgariq i krizata sa dve nepoznati lica. Mai se ubedihme, che jestoko se sblyskaha.

 • Чудя се дали Станишев все още си мисли, че кризата е възможно да има положителен ефект за България…хаха, сещам, че имаше някакво такова “гениално” изказване…

 • мдааа
  Доста врабчета се събраха на клона 🙂
  Г-н Добрев, съгласен съм с общата част от вашето мнение! Щото вашето мнение, е толкова общо и безлично, че не може да бъде НЕВЯРНО!
  В моите мнения, не съм твърдял, че България ще остане остров извън кризата!
  Не съм твърдял, че няма световна криза!
  Дори не съм казвал, че в България няма криза!

  Даже напротив!
  Твърдя, че България е в криза от 84-та година, досега!!!
  Това са близо 25 години!
  В статията ставаше дума за световната криза и как в България да се справим с нея!

  ще помоля всички волни птички писали подигравателно срещу моите мнения, нека да напишат нещо конкретно и обосновано!

  ще ви помогна с няколко въпроса!
  1. Какво правят банките по време на криза?
  Какво се отчита в ЕС и какво в Бг?

  2. Какво правят големите фирми по време на криза?
  Как е в ЕС, как е в БГ?

  3. Каква е покупателната способност, по време на криза”
  Как е в ЕС и как е в Бг?

  4. Къде е кризата в България?

 • а как българската криза съвпадна със световната 🙂
  би трябвало да е тема на разговор! 🙂

 • Драги Мечо Пух,

  Аз прочетох отново всички коментари и не мисля, че някои е писал подигравателно срещу вашето мнение. Може би, сте останали с такова грешно впечатление, защото от една страна имате нестандартна позиция и от от друга, този ваша позиция предизвиква дискусия сред читателите. Както за мен, така и за другите коментиращи Вие сте ценен дискусионен партньор, защото имате основна функция в развиването на една много качествена дискусия.

  За пореден път ще кажа, че целта на блога е да бъде форум, където всеки да може да изкаже мнението си. В началото на това начинание имах (и още имам) една мечта – качествени дискусии по темите. На този етап съм изключително приятно изненадан, че за разлика от 99% от блоговете на български език в интернет пространството, тук в IvanYanakiev.com се развиват наистина качествени дискусии, изградени от имащи смисъл мнения, които представят различни позиции и гледни точки на интелигентни, мислещи и възпитани участници. Надявам се, това и за напред да е така… надявам се и занапред мислещи хора да провокират други мислещи хора с мнението си, защото само така продуктът ще бъде уникален, най вече защото мислещите никога не са доволни от резултата. Също така се радвам, че до сега не се е налагало да трия обидни и вулгарни мнения. Това ме кара да мисля, че аудиторията тук е… можеби не голяма, но наистина качествена и по този начин летвата за писане на коментари се качва доста и така отблъсква хората, които пишат некоректни и безсмислени коментари по другите сайтове.

  Радвам се, че IvanYanakiev.com успява да убедини всички вас в едно интелигентно форум-общество и се надявам това общество да продължава да расте поне със същите темпове, както до сега.

  Благодаря на всички.

  Поздрави

 • Благодаря за топлите думи 🙂

  влязох в тоя блог, именно да провокирам!

  опитвам се да развия една теория, която може би е най вярната!

  ще бъда щастлив, освен лични нападки в тоя форум да се говори и по конкретно!

  аз не съм икономист и бих бил щастлив да ми отговорите на въпросите!

  разбира се, ако имате време и ви се занимава!

  Интересно ми е, как г-н Добрев би сравнил отличните показатели на България с тезата си, за криза!!!

 • Здравей Мечо Пух,

  Радвам се, че продължавате да търсите отговори на определени въпроси и ще се радвам ако успея да задоволя любопитството Ви по конкретно. Бихте ли конкретизирали сравнително отличните показатели на България за да мога и аз да ги коментирам детайлизирано. Благодаря Ви!

  Ето и моето становище на последните 4 въпроса

  1. Какво правят банките по време на криза?
  Какво се отчита в ЕС и какво в Бг?

  По време на криза Банките изпитват липса на ликвидност, доверието към бенефициентите на банката спада, изискваните гаранции се увеличават. Най-важното: Увеличава се кредитния лихвен процент с цел презастраховка и по-бързо натрупване на свеж капитал. Наблюдава се и покачване на депозитния лихвен процент отново с цел акумулиране на свежи средства.

  Процентуално погледнато в ЕС не се наблюдава чак такава промяна в процентите както в БГ, тъйкато там Бнаките там (до голяма степен ) разполагат с собствените си парични средства. В Бг едва ли има банка която да разполага с собствени средства. Те просто въртят парите на своите банки майки и затова и процента е доста по висок..бсе пак и те трябва нещичко да печелят.

  2. Какво правят големите фирми по време на криза?
  Как е в ЕС, как е в БГ?

  Не работя в голяма фирма и ми е трудно да коментирам но ще се опитам. Според мен голямата фирма в ЕС ще съкрати персонал за да намали текущите разходи до минимум и по този начин да обезпечи частично загубите настъпили по време на кирза.

  Какво се случва в Бг – масова психоза – шефове на фирмички с по 4-5 човека съкращават по 1-2 ма шото чули че на запад така правят и да не останат по-назад съкращават и те.

  3. Каква е покупателната способност, по време на криза”
  Как е в ЕС и как е в Бг?

  покупателната способност спада както в Бг така и в ЕС. При нас просто нещата се случват по бавничко.

  4. Къде е кризата в България?
  Къде в България няма Криза?

  Поздрав.
  Добрев

 • Здравейте,

  Мисля, че е време да обобщим казаното до тук и да вкараме дискусията отново в пътя.

  Ще започна от казаното от Станила Коцева относно образованието и работният капацитет на българина. Мисля, че г-ца Котцева засегна един важен момент, който стои в основата на абсурдните феномени в България.

  Как се получава така, че въпреки големият процент на хора с академично образование в страната, в България се работи неефективно и некачествено???

  Аз не мога да се съглася с генерализиращото мнение на Мечо Пух, че българите са мързеливи, но се съгласявам с него, че винаги търсят “тарикатският начин” да си свършат работата. Аргумент за това, че не сме мързеливи сме самите ние тук във форума. До сега не съм прочел някой да се е квалифицирал като мързелив, въпреки че казва, че българите сме мързеливи. Аз съм убеден, че в България има много качествени специалисти, чиято работа обаче е застопорявана от неефективността на системата. А тази неефективност на системата, може би, е причинена от образованието, в което се налага модел, който стимулира количеството на академици, а не качеството на специалистите. В този ред на мисли, тезата на Мечо Пух, че дългосточната криза в качеството на “човешкият материал” е много по-страшна от моментната финансова криза, придобива значение.

  Но тук се поставя на изпитание следващото твърдение на Мечо Пух, че финансовата криза е смешка и няма нищо общо с България. Дали точно тези дефицити на специалисти не задълбочават кризата в България и няма да доведат до ескалиране на положението в страната и дали точно тези специалисти-тарикати ще успеят да “мениджнънт” кризата по най-удачният начин???

  Г-н Добрев каза нещо, според мен, много вярно по въпроса. До колко нашите специалисти са в състояние да дадат реална оценка на ситуацията и дали притежават достатъчно капацитет да подготвят държавата за последиците от финансовия крах? Ако те наистина възприемат кризата като “смешка”, защото са свикнали да са в криза и не осъзнават сериозността на положението, то тогава имаме много сериозен проблем… една перманентна рецесия в страната, с която никои не е в състояние да се справи. Не ми се иска да е така, но както г-ца Коцева спомена, дори премиерът излезе преди време с “гениалното” исказване, че кризата ще се отрази добре на икономиката ни, което е меко казано трагично, несериозно и непрофесионално.

  По тази притеснителна и опасна ситуация в България, където дори управляващите приемаха кризата като смешка, B.B. даде много уместен пример за провала и некопетентността на специалистите, които сега търсят помощ от ЕС (т.е. Европейската Комисия) в управлението на страната. Дали не осъзнаха колко неадекватно реагират чрез липсата на капацитет и умения да разпознават, преценят и да се справят адекватно с кризистни ситуации?

  Според мен, мнението на г-н Добрев не е общо и безлично. То е единственото логично обяснение на ситуацията, без да се спекулира с конспирационни теории. Отговорите му на 4-те въпроса също намирам за достатъчно изчерпателни и компактно обобщени и не мисля, че е необходимо да се допълват с излишни философствания. Г-н Добрев има интересна и аргументирана позиция в която разглежда ситуацията в няколко аспекта.

  За мен обаче е много интересно да прочета конкретната теория на Мечо Пух, която според него, може да е най-вярната!!!??? Очаквам с нетърпение.

  В IvanYanakiev.com се цели качеството на коментарите и няма ограничения и изисквания за това на какъв език се пише или пък дали текстовете са на латиница или кирилица. За мен това не играе никаква роля, не ми пречи и всеки е свободен да изразява мнението си под форма, най-удачна за него. Но да се върнем към темата.

  Накрая, B.B. учтиво ни предостави една невероятно интересна и актуална статия на International Monetary Fund, която отлично обобщава моментния статут на изследванията по темата, която коментираме. B.B., Вие имате отличен нюх за отсяване на важната информация от различни източници и Ви благодаря за качествените материали.

  Първо, в статията пише, че в България се наблюдават ясни признаци на сериозна криза. Посочено е, че липсата на пари е основната причина за забавяне на икономиката. Тук няма как да не спомена, чия е вината за липсата на пари… некадърността и корупцията на хората в системата, което доведе до спирането на поток от милиони еврота, които биха били основен спасителен инструмент в излизането на страната от кризата. Авторите на статията споменават за договореностите и програмите, изработени през 2004, които би трябвало да засилят конвергенцията с ЕС. Въпреки това, тези програми за сътрудничество, по някаква причина, вместо да засилват конвергенцията – водят по-скоро към дивергенция. Пример за това отново са спрените от ЕС финансови проекти. Интересно е обаче, че до 2008 България е класифицирана като една от най-бързо развиващите се страни в ЕС. Огромните дългове към чуждестранни банки и нефункциониращите финансови механизми обаче, покачват дефицита по текущата сметка от 5% през 2003 на 25% през 2008, което води до силна зависимост на страната от външни фактори и инфлация от 14,7%. Тук виждаме как отговорните органи явно не са разпознали тази си зависимост на време и по този начин не са се концентрирали върху правилните приоритети, които страната би трзабвало да има при подобни обстоятелства. Това, според мен, не само поражда една по-задълбочена криза (ако приемем, че страната ни от години не е излизала от криза), но и чрез спирането на финансовият поток към страната се задълбочава и проблематизита и невъзможността да се справим с нея.

  Инатересна констатация в статията е и това, че частният сектор е един от най-силно засегнатите, което неимоверно води до рязък икономически спад. Тук аз се питам нещо, напръв поглед елементарно, но явно в действителност не е така. При положение, че България не е индустриална страна и няма огромни концерни на които да се крепи икономиката, както и приватизационните процеси след 1990 година… не е ли точно частният сектор и по точно малкият и среден бизнес основен икономически фактор. Ако е така, то тогава не мога да си обясня как една държава в продължение на 20 години не се бори за развитието, укрепването, стабилността и подпомагането на този сектор, а го оставя на самотек и едва когато се случи нещо, като днешната финансова криза, разбира, че този сектор е основният елемент при нормалното функциониране на икономиката?!

  От таблицата в статията на International Monetary Fund се вижда ясно, че се наблюдава значителен спад в различните сектори (между другото таблицата е много добра и дава отлично обобщение по сектори – удивен съм), някои от които с повече от 50%. Тези тревожни данни карат авторите да пледират за масивни структурни реформи в различните сектори, които да подобрят конвергенцията с ЕС, защото това явно е единствената ни спасителна опция. За съжаление обаче, те не са дали конкретни примери за това, от къде трябва да се започне и какви конкретни промени трябва да се направят.

  Затова ще се радвам, уважаеми читатели, ако дадете вашата гледна точка и предложения, отностно конкретни промени, които трябва да се направят в посочените в таблицата сектори.

  Радвам се, че имам възможността да дискутирам темите с толкова компетентни и интелигентни хора. Ценя искренно мненията ви и се надявам да бъдат прочетени от повече хора… и най-вече от тези, които държат икономиката на България в ръцете си.

  Продължавайте в същия дух и нека докажем, че има и българи, които са професионалисти в своята област и които имат какво да кажат по важни за страната въпроси.

  Благодаря ви много.

  Поздрави,

  Иван Янакиев

 • Az bih kazala “Продължавайте” no NE “в същия дух”, za6toto v tozi forum za poreden put se uverih, 4e bulgarinat e 4ovek, koito ne ponasq 4ujdo mnenie, ne umee da izslu6va i da diskutira, nqma respekt kum nikogo, osven kum sebe si, bezkraino e komplexiran i ozloben …..da prodaljavam li…..

  Napraviha se nqkakvi stranni i neponqtni za men izkazvaniq ot roda na koi imal komputar, koi nqmal, na kogo maika mu mu go kupila, koi u4el v 4ujbina i koi go izdarjal, koi nqmal i den staj v Bg….kakvo ob6to i kakvo zna4enie imat tiq ne6ta vaob6te…tova sa komentari, koito podhojdat na klukarskite i maloumni statii na dir.bg primerno…

  Kato se zamislq, tozi moi komentar otnovo e po-podhodq6t za statiqta za Bai Ganio….prosto e provokiran ot obob6tenieto na Yanakiev, zatova go publikuvam tuk.

  Pozdravi, Stanila

 • Здравейте отново 🙂

  г-н Добрев, благодаря за отговорите!

  надявам се, не Ви е отнело много време, да напишете отговора си?
  щото и на мен да Ви прочета 🙂

  по т.1.
  Българските Банки са с най добри показатели! за жалост са просто клонове . . .
  Имат най високи лихви по кредити и депозити и най добра защита от държавата и т.н. и т.н.
  пак повтарям, не съм икономист и очаквах да ми покажете некой цифри, но и така става 🙂
  Кредити все пак се отпускат!
  но при много условия!
  което пък е добре, щото да вземеш кредит за плазма, дето не знаеш де да я сложиш си е ташак работа!
  да вземеш кредит, за жилище, което представлява кутийка с абсолютно криви стени . . . и вместо да държиш сметка на строителя, ти гледаш как да си върнеш кредита, също си е ташак работа 🙂
  ама туй са други въпроси 🙂

  по т.2.

  Сам сте написал, моята теория за кризата в България

 • май натиснах нещо, дето не трябва, но продължавам!

  по т.2.

  Сам сте написал, моята теория за кризата в България!
  Чули, недочули ‘работодателите’ в България започват да съкращават и да се извиняват с кризата!
  Трудно ми е, да си обясна факта, че шефката на моята съпруга, съобщава че е криза и заминава на почивка в Аспен!
  ама това са работодателите в България!

  големите фирми, които започват да ‘оптимизарат’ личния състав, го правят в изключително грешна посока 🙂 щото не може фирма на ден да употребява ресурси за над 100К лв и да оптимизира нещата с три заплати от хиляда лева 🙂

  нарочно писах ‘които’ защото големите фирми, по принцип раздуват щат, само в администрацията, но започват съкращения от най-ниско квалифицираните работници!
  след няколко месеца, си взимат дори и повече работници на същите нискоквалифицирани длъжности 🙂

 • по т.3.

  у нас покупателната способност е доста по добра от преди 2 години примерно!
  http://www.nsi.bg/iTrade/iTrade0109.gif

  ако не бяха истериите около световнатафинансовакриза 🙂
  можеше и да е по добре!

 • т.4.

  е точно това, което се опитвах да кажа!
  България е в криза от 85-та година насам!

 • на г-н ББ, се извиних вече!
  сега молим, да обясни, къде е кризата в тия цифрички?
  ама моля да ми преведе, 2008 година с коя година е сравнена, та да сме в криза?
  🙂

 • B.B.
  15/03/2009 • 18:18

  A sega, g-n Stanishev iska pomosht ot Evropeiskata Komisiq i neinata namesa v upravlenieto . http://www.capital.bg/show.php?storyid=689057
  —————–

  нали знаете, каква шега е това 🙂
  как ще дойде европейски чиновник тук и какво ще прави?
  без да познава закони, ред и процедури!
  ще пие и пее по цел ден с нашите 🙂
  ==============

  П.С. г-н Янакиев, нужно е да има малко емотикони и различни тагове в тоя форум 🙂

 • в анализа си, за мненията до тук, г-н Янакиев ‘докосва’ някои от нещата . . . но има време за всичко 🙂

 • исках да ме няма известно време 🙂
  щото някои форумци тук, съвсем се вживяха в ролята на бае ви Ганя 🙂
  дето ония са маскари 🙂

  ето ви едно мнение, за така наречената българска криза!

  Писна ми бе братче!!! Гледам как психясват народа с “финансовата криза”. Люшкат го напред-назад “замразяваме заплатите”, “емигрантите се връщали”…и прочее простотии…
  Аз не мога да разбера как финансовата криза в България реши проблема с липсата на квалифицирани и обучени кадри!?! Ясно е, че в някои браншове – строителство, довършителни услуги, заварчици ще има редуциране, но конкретно за тях. Недвижимите имоти, въобще цялата тази сфера ще претърпи преструктуриране. Фирмите които бяха раздули, необосновано, щатовете си, също ще се преорганизират, най-вече кол центрове и сервиз услуги.
  Божидар Данев, председател на БСК, в момента е впрегнал всичките ресурси в черна PR-кампания да вещае апокалипсиси. То не са дивашки интервюта, платени публикации, слухове, прогнози…Страда милия от сантиментални спомени за черните 90-те, когато без да си вложил нито стотинка, можеше да “бръкнеш” на пазара на труда и да извадиш служител с опит и два езика за 250 лв!?! Г-н Данев това иска и нища друго, никакво развитие, а регрес. Защо говори за редуциране на заплати, а не за адекватно финансово разпределение на средствата? Черната практика се състои в това, че фирмите в България приеха за нормално да работят на 50-150 % печалба!?! За сведение в нормалните страни, който постигне 15% печалба на година го смятат за финансов гении. Само фармацевтичната и оръжейната индустрия могат да постигнат до 20 % печалба. Така е в нормалният свят, в България, г-н Данев намаля заплати, повишава емиграцията, но не се отказва от 150% печалби, акумулирани най-вече не от добро управление, а от отчайващото ниско заплащане на труда в страната. Г-н Данев не говори за инвестиции на бизнеса в образователната система – не, прави се на ударен, и разчита “кризата” да избута пред вратата му отчаяни и обезверени “кадри”.
  Ето едно негово изказване, което искам да коментирам:”В последните пет години ръстът на работните заплати е изпреварил три пъти този на производителността на труда.”
  Прословутата производителност на труда, драги ми Данев, няма да се оправи ако Бай Иван вместо 2 канавки днес, изкопа 4. Бай Иван колкото и да копа с една лопата – толкова. Производителността, Данев, ще се вдигне, когато Бай Иван не копа с лопата, а с багер. Бизнеса в България не инвестира в модерни технологии, наука, образование, а е на мотото “Ако една работа не може да се свърши – ще наемем още една маймунка”. Високата производителност ще се постигне само с модернизация и инвестиране в научни иновации. Инфантилно е, дори жестоко, Данев, да обвиняваш Бай Иван, че не копа като багер.
  Образован емигрант, Данев, да се върне в България, и да ти работи за 600 лв. ще видиш през крив макарон, само в твоята глава „хиляди емигранти” се завръщат, и само такъв като тебе ще извика на помощ братският виетнамски народ. Напротив, продължават да заминават, и то за постоянно. Това е много страшно, защото много от тях вече емигрират не по икономически причини, а защото не искат децата им да израстат в България. По-добре емигрант в Париж или Копенхаген, отколкото в блатото на Данев.

 • Здравейте Пух,

  съгласен съм, че във времена на криза, доста хора се възползват от ситуалията и спекулират успешно с цел печалба. Реално погледнато, преки загуби от финансовата криза имат дружествата играещи на борсата (акционерни и т.н.). Косвено засегнати са и други предприятия, но не толкова от самата криза, колкото от параноята, причинена от спекулациите с нея.

  Реално погледнато, според изследване на един институт, покупвателната способност и капацитет на обикновенните хора не се е променил. От всички пазарни браншове и отрасли, единствено продажбите на плазмени телевизори са намалели, но не се знае дали това се дължи на кризата или защото хората вече са си накупили плазми и вече не им трябват, или защото предпочитат LCD (например). Аз лично не познавам човек, който заради кризата да си е променил начина на хранене, например да купува по-малко месо, да се лишава от алкохол и други по-скъпи и нежизнено важни неща.

  Що се отнася до завръщащите се от чужбина гастарбаитери, моето мнение е, че наистина в последните месеци имаше покачване на броя на завърналите се от чужбина българи в сравнение със същия период от миналата година. Причините за това, обаче са неясни. Никой все още не е направил изследване колко точно са тези хора и какви са причините за завръщането им…. всичко останало е само спекулация с отделни случаи. Моето лично мнение е, че ако има завърнали се хора, които заради кризата са останали без работа в чужбина, то те най-вероятно в голямата си част са ниско или изобщо неквалифицирани кадри, работещи на почасови или временни работи и които както в чужбина, така и в България имат проблем с намирането на постоянна и високоплатена работа. А колко са академиците, завърнали се след обучението си тази година и колко са експертите, завърнали се точно, защото са си намерили пасваща им работа в България???

  Друга и интересна тема на разговор е въпросът Ви, как финансовата криза в България реши проблема с липсата на квалифицирани и обучени кадри!?! А съвсем друг е въпросът, колко адекватно реагираха правителството и бизнеса още в началото на кризата и дали не приеха нещата прекалено на надсмешка, за което сега ще си носят последствията?

  Какво, според Вас, е адекватно финансово разпределение на средствата? Твърдението Ви, че в България фирмите работят на 50-150% печалба, докато в чужбина на 15-20%, също не ми е много ясно! От къде имате тези данни? И не мислите ли, че това зависи от сектора и вида на продавания продукт (неща, услуги, дейност, бранш(евентуални данъци и ), регион, качество и отношението му към продаваното количество)???

  Поздрави

 • [b]Реално погледнато, според изследване на един институт, покупвателната способност и капацитет на обикновенните хора не се е променил. От всички пазарни браншове и отрасли, единствено продажбите на плазмени телевизори са намалели, но не се знае дали това се дължи на кризата или защото хората вече са си накупили плазми и вече не им трябват, или защото предпочитат LCD (например). Аз лично не познавам човек, който заради кризата да си е променил начина на хранене, например да купува по-малко месо, да се лишава от алкохол и други по-скъпи и нежизнено важни неща.[/b]

  ами нали от там тръгна спора ни! Аз твърдях, че България няма криза, че българската криза, няма връзка със световната!!! щото в България действат други закони! Или всъщност НЕ действат много закони 🙂

  [b]Що се отнася до завръщащите се от чужбина гастарбаитери, моето мнение е, че наистина в последните месеци имаше покачване на броя на завърналите се от чужбина българи в сравнение със същия период от миналата година. Причините за това, обаче са неясни. Никой все още не е направил изследване колко точно са тези хора и какви са причините за завръщането им…. всичко останало е само спекулация с отделни случаи. Моето лично мнение е, че ако има завърнали се хора, които заради кризата са останали без работа в чужбина, то те най-вероятно в голямата си част са ниско или изобщо неквалифицирани кадри, работещи на почасови или временни работи и които както в чужбина, така и в България имат проблем с намирането на постоянна и високоплатена работа. А колко са академиците, завърнали се след обучението си тази година и колко са експертите, завърнали се точно, защото са си намерили пасваща им работа в България???[/b]
  В България, както и всяка година се върнаха сезонните работници!
  всеки бил ‘засегнат’ от кризата и затуй се върнал, а всъщност в предишни години се връщаха заради друго 🙂 пак по това време 🙂

  [b]Друга и интересна тема на разговор е въпросът Ви, как финансовата криза в България реши проблема с липсата на квалифицирани и обучени кадри!?! А съвсем друг е въпросът, колко адекватно реагираха правителството и бизнеса още в началото на кризата и дали не приеха нещата прекалено на надсмешка, за което сега ще си носят последствията?[/b]

  аз пък твърдя, че в България няма обучени кадри! Не се обучават кадри и цяло чудо е, че все още остават професионалисти тук!
  Всъщност остават повечето, дето са чешити и са решили да си стоят в Бг за кеф! Дето не им пука за заплата и осигуровки, дето просто си обичат работата и понеже още в началните дни на образованието си, са били приравнявани към овцепотока, се чувстват длъжни да бъдат различни! Искат да стоя в България, щото така са решили! Но специалистите са прекалено малко, защото първо унищожиха училищата и наложха чалга културата!

  [b]Какво, според Вас, е адекватно финансово разпределение на средствата? Твърдението Ви, че в България фирмите работят на 50-150% печалба, докато в чужбина на 15-20%, също не ми е много ясно! От къде имате тези данни? И не мислите ли, че това зависи от сектора и вида на продавания продукт (неща, услуги, дейност, бранш(евентуални данъци и ), регион, качество и отношението му към продаваното количество)???[/b]

  OK! Подред!
  има си достатъчно дебели книги! за разпределението на ФРЗ (Фонд Работна Заплата) В Европа се отделят едни проценти, в Бг други!
  защото първо тук се плаща на определи хора 🙂 политически партии и мутри, после се плаща на работници. Ние тук си живеем в комунизЪма, където ‘какво значи някаква си личност’ – търсят се огромни печалби, защото ако не платиш на определени хора, ще ти скъсат гъза :)защото не ти пука за работници, като има хиляди такива! Не ти пука за специалистите с висше, щото работодателя си е купил образование . . .
  и всички загуби ти ги покрива партията . . .

  затова и дойде кризата в България, някои взеха огромни кредити и щяха да ги върнат от парите отпуснати от ЕС, но след като и ония се усетиха, сега няма далавера! Лесно беше да спечелиш конкурс, да работиш на загуба, да изнудваш работниците, да си купиш Х5 и да обявиш, че няма пари за заплати и т.н. но дойде някак си друго време 🙂

  Ето съвсем скоро Орешарски освободи 1 млдр лева от държавния резерв и се оказа, че 800 млн са заминали директно в чужбина!!!
  нашите банки не са филиали на чуждите, направени са с офшорни фирми и плащат огромен лиценз за действие от името на банката майка!

  сектора и вида на продукта няма значение!

  защо шивачките били най зле!
  аз познавам шивачки с по високи доходи от моите!!!
  познавам и такива, дето взимат и по ниско от минималната заплата . . .

  писна ми да пиша 🙂
  до утре 🙂

 • аз така, само си минавам от тука 🙂
  сега, след като ‘кризата’ в България навлезе с пълна сила 🙂
  дали не се оказа, че съм прав, че Световната криза, няма връзка с България 🙂
  Поздрав най-сърдечен! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.