Българи на работа в Швейцария?!?

На поредния референдум в Швейцария, народът каза звучно “Да” на свободното движение на хора в Европа. Резултатите показаха, че 59,6% от швейцарците подкрепят проекта “Европа без граници”, който вече включва и България и Румъния. Против се оказаха едва 4 кантона в страната на шоколада.

1 517 156 човека са гласували с “Да” (59,6%) срещу 1 027 644 човека с “Не” (40,4%)

Активността на участие в референдума може да се класифицира като значително висока, като се има предвид официалните данни, според които участие са взели 50,9% от населението. Сегашното “Да” е с около 4 процентпункта по-ясно от това което беше през Септември 2005, по повод 10-те нови членки на ЕС.

Най-висока беше подкрепата, както обикновено по въпроси касаещи Европа, от западна Швейцария и кантона на Базел. Голямото “Да” идва от кантона Ваадт с 70,2%, след него е Ноенбург с 69,4%. Останалите са Юра (66,9%), Базел-град (66,8%), Фрайбург (64,5%), Базел-окръг (63,3%), Женева (62,4%), Берн (62,9%), Цюрих (61,9%), Граубюнден (59,4%), Цуг (59,2%), Люцерн (58,1%), Солотурн (57,8%), Апенцел Аусерроден (57,3%), Сейнт Гален (55,6%), Аграу (55,5%) и Шафхаузен (54,3%). Със съвсем малко мнозинство са Обвалден (52,3%), Ури (51,8%) и Нидвалден (50,3%).

Не

Твърдо “Не”, както беше очаквано, каза Тесин с 65,8%. Още през Май 2000 година кантонът гласува срещу седемте договора за двустранно сътрудничество “I”, както и през Септември 2005, когато гласува с 64% против свободното движение на хора от тогавашните 10 нови членки на ЕС. Заедно с Тесин против гласуваха и Швитц (56,6%), Апенцел Инерроден (53,4%) и Гларус (51%). Но за сметка на това Обвалден, Нидвалден и Ури, които през 2005 гласуваха против – сега казаха твърдо “Да”.

Никакви рискове по време на икономическата криза

С окончателното си решение швейцарският народ се присъедини към Парламента, Съвета, икономиката и по-голямата част от партиите. Икономическата криза явно успя да убеди швейцарците, че страната им повече от всякога се нуждае от квалифицирани работници от ЕС, които да допринесат за разтежа и просперитета в страната.

Разбира се това решение на народа няма да се размине без вътрешно-политически конфликти. В случая силен шамар получиха от една страна “Младите SVP”, лигата към Тицинеси и швейцарските Демократи, които първоначално се изразяваха против свободния трансфер на хора с България и Румъния. От друга страна, шамар получиха и швейцарската народна партия (SVP), които разпространяваха сценария за масово нашествие на имигранти, безработица, социален дъмпинг и криминалитет.

Валидност: неограничена

След референдума сред швейцарското население остава само още една стъпка до приемането на свободния обмен с България и Румъния и това е гласуването и приемането му в Брюксел, което се очаква да стане до броени месеци.

След приемането му в Брюксел започва така наречения 7-годишен преходен (адапционен) период, през който ще има едно поетапно задвижване на свободния трафик на работници отдвете стани.

По време на този срок т.е. до 2016 година допускането на работници от България и Румъния остава ограничено. При договорите за дълготрайно ангажиране (до 5 години) нараства Квотата от 362 на 1207. При краткотрайните договори т.е. сезонни работници (4 до 12 месеца) от 3620 на 11 664.

След изтичане на 7-те години Швейцария има правото да въведе една допълнителна “Вентилна-клауза”, която да ограничи достъпа на българи и румънци на работния си пазар за още 3 години. Това ще се случи, ако до тогава се установи, че имигрантите от двете страни се увеличат нежелателно много. След 2019 обаче, вече ще бъде невъзможно каквото и да е отлагане.

Още една интересна подробност е, че местният работен персонал, но само по време на междинния 7 годишен период, винаги ще има предимство при назначаване на работа. При всяко ново назначение швейцарските власти ще контролират не само дали за съоветната позиция няма достатъчно квалифициран швейцарски гражданин, но и при какви условия (заплата, данъци) се назначават българи и румънци.

За сега на 7 години ограниченото и вече 27 ЕС-страни обхващащо споразумение за свободен достъп на работен перонал ще важи от този момент неограничено. Това споразумение може по всяко време да бъде прекратено от всяка една страна, като има 6 месеца буферен период.

Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.