Чужденците в Германия

Снимка: Stadtneurotiker, CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic

Статистическата Агенция на Германия обяви данните за чужденците в страната. Според статистиката, през 2008 година в страната са живяли 6,7 милиона човека с чуждестранни паспорти. Докато броят на турците намалява, то този на българите и румънците се увеличава. Най-голяма част от чужденците в Германия са граждани на ЕС и се равнява на 80% от общият брой. Освен това, в сравнение с 2007, се наблюдава спад на потока от чужденци с 0,3%.

Най-силно е спаднал броят на турците в Германия, в края на 2008 те са били 1,69 милиона, което е с 25 200 по-малко от 2007 или минус 1,5%. Този спад обаче се обяснява с даденото германско гражданство на много турци през миналата година и въпреки това, те остават най-голямата в страната или една четвърт от всички чужденци.

В Германия има 24 200 чужденци повече, които притежават паспорт от страна-членка на ЕС (плюс 1% ). Този 1% е образуван от нарастналият брой на румънците в страната с 9 700, поляците са се увеличили с 9 000 и българите със 7 200. Интересно е, че в сравнение с 2007, броят на българите в Германия се е увеличил с 15,3%, а този на румънците с 11,5%.

Общият брой на всички чужденци, които през 2008 са имигрирали в Германия е 403 400, като голяма част от тях са били и родени в страната, което е с 1000 повече от 2007 година. В същото време, Германия са напуснали или са починали 307 800 чужденци, което е с 28 700 повече от 2007. От тези 307 800 човека обаче, 112 900 са изтрити от регистрите на чужденците, защото са получили германско гражданство.

4 от 5 човека имат европейски паспорт

Около 5,36 милиона или 80% от всички чужденци в Германия са имали в края на годината европейски паспорт. 35% или 2,36 милиона човека са с паспорт от страна членка на ЕС, 29% или 1,97 милиона притежават паспорт на страна кандидат-членка (Турция, Хърватска и Македония) и останалите 15% или 1,03 милиона, са от други европейски страни. Други 12% идват от Азия, 4% от Африка, 3% от Америка и 1% са с неясна или липсваща държавна принадлежност.

Статистиката обхваща само официалните данни за чужденците в Германия. В действителност на територията на страната живеят и работят доста повече чужденци, които пребивават нелегално.

Author:
I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.