All posts tagged: Договор за ЕС

Нито едно Евро за Гърция!

Плануваната помощ за Гърция нарушава не само европейското право, но и съдържа в себе си сериозни притеснения с икономически характер. От друга страна, Гърция поиска спешен отговор от Европейския Съюз (ЕС) и Международния Валутен Фонд (МВФ) за обещаната финансова помощ.

Прочети

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.