Tag: субсидиарност

  • Дебатите относно интеграцията се водят абсолютно неправилно!

    Дебатите относно интеграцията се водят абсолютно неправилно!

    Аз съм приятел на европейската интеграция, защото тя, сама по себе си, е един много важен и едновременно уникален проект за мир. Но когато дойде въпросът за това, как конкретно би трябвало да изглежда тя, аз виждам една огромна и все по-спешна нужда от дискусия по тази тема в рамките на ЕС.