Tag: ЕМС

  • Обратно към илюзията за глобализирането

    Обратно към илюзията за глобализирането

    В стремежа си да спаси Еврото, Европейският Съюз застава все по-явно зад идеята за повече макроикономическа координация. Разбира се това би било една много добра идея, ако обаче по-рано в европейската история подобен тип глобализация не се беше провалила напълно.