Tag: Евро

  • Възможно ли е реформата в Пакта за Стабилност и Растеж да спаси Еврото?

    Възможно ли е реформата в Пакта за Стабилност и Растеж да спаси Еврото?

    Лидерите на държавите-членки на ЕС приеха реформата на Пакта за стабилност и растеж. Целта на реформата е да се постигне „значително по-ефективно наблюдение и координация“. За съжаление обаче, вместо пълна и ефективна, реформата е половинчата. Така е, защото приемайки промените държавите-членки не показват готовност и решителност да се откажат от финансиране на разходите си чрез […]

  • Обратно към илюзията за глобализирането

    Обратно към илюзията за глобализирането

    В стремежа си да спаси Еврото, Европейският Съюз застава все по-явно зад идеята за повече макроикономическа координация. Разбира се това би било една много добра идея, ако обаче по-рано в европейската история подобен тип глобализация не се беше провалила напълно.