26 Apr 2010

Нито едно Евро за Гърция!

Помоща за Гърция (“Bail-out”) е незаконна

С “Bail-out” се обозначава в икономиката процесът на прехвърляне на дълг, изплащането му или поемането на отговорността върху него от трета страна. Използва се най-често, когато третата страна е държава, а обстоятелствата са икономическа криза.

Един държавен “Bail-out” цели предотвратяването на инсолвенция, когато от гледана точка на държавата, това би довело до огромни негативни последствия и загуби за цялата система (“Too big to Fall“).

Практически пример за “Bail-out” чрез намеса на държавата е когато една голяма банка е застрашена от несъстоятелност, но също и когато много значима фирма е ключова за националната индустрия и чиято инсолвенция би докарала много други фирми до несъстоятелност.

Тази спасителна акция от държавата има за цел чрез поемане на дълга или гарантиране на капитала да отстрани кризата и по този начин да предотврати негативните последствия върху цялата икономика.

_________________________________________________________

Гърция поиска спешен отговор от Европейския Съюз (ЕС) и Международния Валутен Фонд (МВФ) за обещаната финансова помощ. Центърът за Европейска Политика (ЦЕП) изрази остра критика в становището си относно евентуалния „Bail-out“ чрез двустранни кредити между Гърция и другите страни от Еврозоната.

Според ЦЕП плануваната помощ за Гърция нарушава не само европейското право, но и съдържа в себе си сериозни притеснения с икономически характер.

Експертите са на мнение, че ако Гърция получи кредит от страните-членки на Еврозоната, то условията по него трябва да отговарят на актуалните пазарни условия. Това означава, че ако Гърция получи кредит с лихва, основаваща се на политическо решение, а не на пазарните условия (т.е. по-ниска от пазарната), то това ще бъде типичен пример за незаконна субсидия. Освен това, отпускането на един такъв кредит, само по себеси е извънредно положение и показва привилегия, защото Гърция за момента няма право на повече кредити от финансовите пазари.

От юридическа гледна точка положението е още по-лошо, предупреждават експертите от ЦЕП. Основавайки се на Европейското Право и по-точно на чл. 125 от ДФЕС (Договор за Функционирането на Европейския Съюз), който абсолютно забранява прехвърлянето на финансови отговорности върху ЕС-общност, експертите напомнят, че всички страни са сложили подписите си върху една абсолютна “Bail-out”-забрана. С други думи чл. 125 от ДФЕС забранява напълно на всички страни-членки на ЕС да поемат, изплащат или по друг начин да се обвързват с дълговете на Гърция. Това е и причината един такъв “Bail-out” чрез двустранни кредити да бъде незаконен.

Освен това според чл. 124 от ДФЕС, европейският “Reconstruction Credit Institute” има право да дава кредити с лихви обосновани единствено и само от актуалните пазарни условия, а не от политически решения.

Обявеното от президента на Европейската Комисия Мануел Барозо предложение, а именно да се направи изключение за Гърция, основано на чл. 136 от ДФЕС е също неосъществимо, защото е юридически необосновано и ако се реализира ще е незаконно. Причината е, че чл. 136 позволява реализирането, но само на “мерките, които са съгласувани със съответните разпоредби към договорите за ЕС”. С други думи, чл. 136 разрешава правенето на изключения, но не и ако те не са предвидени в Договора за ЕС, а още по-малко ако изрично за забранени в Договора за ЕС.

Финансовата помощ за Гърция не би й помогнала да се справи с проблемите, защото моментният помощен пакет от 45 милиарда евро (15 млд. oт страна на МВФ и 30 от ЕС) не е достатъчен. Гърция има нужда от около 170 млд. евро до 2014 г., което моментално поставя въпроса за възможността на държавата да се справи с това предизвикателство и дали въпреки всичко няма да стигне до банкрут.

Към всичко това може и да се добави, от една страна, не по-маловажния факт, че един евентуален “Bail-out” ще постави прецедент и в бъдеще, независимо от обстоятелствата, ще е невъзможно да се откаже финансова помощ на страна-членка, което би довело до огромно и неконтролируемо бюджетно натоварване в отделни държави. А от друга страна ще се наблюдава и неизбежното в следствие на “Bail-out” значително обезценяване на еврото в дългосрочна перспектива.Ivan Yanakiev

I'm a marketing and communications guy living in Sofia, Bulgaria. Here you may follow my thoughts and philosophy on life, love, consciousness, some cash, and everyday liberation. And desire. Because everything gets back to desire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.