Чужденците в Германия


Снимка: Stadtneurotiker, CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic

Статистическата Агенция на Германия обяви данните за чужденците в страната. Според статистиката, през 2008 година в страната са живяли 6,7 милиона човека с чуждестранни паспорти. Докато броят на турците намалява, то този на българите и румънците се увеличава. Най-голяма част от чужденците в Германия са граждани на ЕС и се равнява на 80% от общият брой. Освен това, в сравнение с 2007, се наблюдава спад на потока от чужденци с 0,3%.

Най-силно е спаднал броят на турците в Германия, в края на 2008 те са били 1,69 милиона, което е с 25 200 по-малко от 2007 или минус 1,5%. Този спад обаче се обяснява с даденото германско гражданство на много турци през миналата година и въпреки това, те остават най-голямата в страната или една четвърт от всички чужденци.

В Германия има 24 200 чужденци повече, които притежават паспорт от страна-членка на ЕС (плюс 1% ). Този 1% е образуван от нарастналият брой на румънците в страната с 9 700, поляците са се увеличили с 9 000 и българите със 7 200. Интересно е, че в сравнение с 2007, броят на българите в Германия се е увеличил с 15,3%, а този на румънците с 11,5%.

Общият брой на всички чужденци, които през 2008 са имигрирали в Германия е 403 400, като голяма част от тях са били и родени в страната, което е с 1000 повече от 2007 година. В същото време, Германия са напуснали или са починали 307 800 чужденци, което е с 28 700 повече от 2007. От тези 307 800 човека обаче, 112 900 са изтрити от регистрите на чужденците, защото са получили германско гражданство.

4 от 5 човека имат европейски паспорт

Около 5,36 милиона или 80% от всички чужденци в Германия са имали в края на годината европейски паспорт. 35% или 2,36 милиона човека са с паспорт от страна членка на ЕС, 29% или 1,97 милиона притежават паспорт на страна кандидат-членка (Турция, Хърватска и Македония) и останалите 15% или 1,03 милиона, са от други европейски страни. Други 12% идват от Азия, 4% от Африка, 3% от Америка и 1% са с неясна или липсваща държавна принадлежност.

Статистиката обхваща само официалните данни за чужденците в Германия. В действителност на територията на страната живеят и работят доста повече чужденци, които пребивават нелегално.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.